part.gif (12146 byte) Testata.gif (8044 byte)

resistenza

 

.